Tạm đình chỉ khu vực thuộc Công ty TNHH XNKCN Trường Thành do vi phạm về PCCC

235

Theo đó, vào ngày 13/11/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 11/QĐTĐC-PC07 đối với: Khu nhà sấy (15 lò) tại nhà máy chế biến gỗ ván ghép thanh thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu công nghiệp Trường Thành (tại KCN Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) kể từ 11h30 ngày 13/11/2022 đến 11h30 ngày 13/12/2022.

Khu vực bị tạm đình chỉ tại nhà máy chế biến gỗ ván ghép thanh thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu công nghiệp Trường Thành.

Hành vi vi phạm cụ thể là đưa hạng mục công trình khu nhà sấy (15 lò) tại nhà máy chế biến gỗ ván ghép thanh vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền theo đúng quy định điểm c, khoản 1, Điều 17, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Trần Tuấn