Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

522

Công văn số 2206/UBND-VX ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh minh họa.

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; để công tác bảo vệ trẻ em nói chung, việc phòng, ngừa và xử lý các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục nói riêng trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, kịp thời, giảm tối đa các tổn hại về thể chất và tinh thần cho chính bản thân trẻ em và gia đình, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan:

 – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em theo Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan để Luật trẻ em và các quy định được triển khai thực hiện có hiệu quả;

– Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ em và kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em;

– Tăng cường tuyên truyền, quảng bá Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em  hiện nay 111 (trước đây là 18001567) để mọi cơ quan, tổ chức, người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại và khi cần sự trợ giúp.

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, không có bạo lực, xâm hại trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục, trường học; kịp thời phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc điều tra, xử lý.

  1. Sở Y tế:

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống y tế cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị bạo lực xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

  1. Sở Văn hóa và Thể thao:

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; hướng dẫn gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

  1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo đảm quyền bí mật thông tin của trẻ em.

  1. Công an tỉnh:

– Chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em;

– Hướng dẫn công an các cấp áp dụng quy định điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em.

  1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các cấp chính quyền trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em;

– Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; ưu tiên bố trí nguồn nhân lực bảo đảm việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại;

– Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em;

– Thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo quy định, bảo đảm cho các em được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc phục hồi và hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; không kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại trẻ em.

  1. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết và xử lý nghiêm, kịp thời dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn động kéo dài các hồ sơ, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

  1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình