Tăng cường công tác dân vận góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

114

Tuyên Hóa là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình. Những năm trước đây, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều; an ninh trong tôn giáo, an ninh nông thôn liên quan tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, khiếu kiện trong nhân dân có nơi, có lúc phức tạp. Tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh có thời điểm khó kiểm soát. Tình hình đó, đã đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải tăng cường công tác dân vận góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn của lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an nhân dân phải biết dựa vào dân, khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thắng lợi nhiều, giúp đỡ ta ít thì thắng lợi ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Đảng ủy, BCH Công an huyện luôn xác định công tác dân vận là biện pháp chiến lược, then chốt, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Để triển khai hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đã thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; xây dựng tư thế, tác phong gần dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban hành nhiều chủ trương, giải pháp với những hình thức phù hợp, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Định kỳ hàng năm, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” ở từng địa bàn xã, thị trấn để tiếp thu những ý kiến phê bình, đóng góp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó khắc phục, sửa chữa những sai sót nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác dân vận, Công an huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng Chương trình phối hợp với nhiều nội dung cụ thể, sát thực, trong đó tập trung đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng. Phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân. Qua đó đã xây dựng được 71 mô hình “dân vận khéo”, tiêu biểu như: Mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ở thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa”, “Tổ liên gia tự quản” ở xã Hương Hóa”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa”, “Xóm đạo bình yên” ở Thanh Hóa, Kim Hóa, “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã Thanh Thạch. Kết quả phát động phong trào, 6 tháng đầu năm 2018, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 500 nguồn tin, trong đó có 228 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; điều tra giải quyết 19/23 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 31 đối tượng; vận động đầu thú 02 đối tượng truy nã; đưa 03 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn… 

Bên cạnh đó, Công an huyện tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đưa vào sử dụng Nhà giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân thuận tiện giao dịch, làm việc. Tăng thời gian phục vụ dân vào ngày thứ 7 hàng tuần, kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Thường xuyên phát động các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu nhân đạo, lao động công ích giúp nhân dân… Công an huyện đăng ký đảm nhận giúp đỡ 02 thôn: Thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa và thôn 4, xã Thanh Thạch bằng hình thức hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn khang trang, sạch đẹp hơn, với tổng kinh phí trên 47 triệu đồng từ nguồn tiền đóng góp của CBCS; cùng với nhân dân 02 thôn lao động tu sửa các tuyến đường nội thôn, làm vệ sinh công cộng…

Những kết quả đạt được đã khẳng định thêm tình cảm mật thiết, gắn bó của người dân với lực lượng Công an; từng bước củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Từ thực tiễn công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Cần nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an, nhất là trong xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Coi công tác dân vận là một nội dung quan trọng nhất của biện pháp vận động quần chúng là công tác thường xuyên, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực tiễn đã chứng minh, nếu làm tốt công tác dân vận, thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả thiết thực, huy động tối đa sức mạnh của quần chúng nhân dân.

2. Công tác dân vận trong lực lượng Công an là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng.

3. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của quần chúng; phải là tấm gương trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; có lối sống trong sạch, giản dị, gần gũi, được quần chúng tin yêu. Đây là điều kiện tiên quyết, đóng vai trò nền tảng để làm tốt công tác dân vận.

4. Trong công tác dân vận, phải biết tranh thủ người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, cộng đồng dân cư, dòng họ, cơ quan, tổ chức để làm hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trên cơ sở đó biết cách tập hợp, tổ chức cho quần chúng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết tình hình ngay tại cơ sở.

5. Công tác dân vận phải gắn với việc xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần của nhân dân, xóa bỏ các tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Thượng tá Trần Quang Hiếu    

Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa