Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2017

111

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 100/UBND-TCD về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ chủ trương, giải pháp tại các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”; tích cực rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài; không để công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh, trên Quốc lộ, đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị và đơn vị liên quan cử cán bộ trực, tiếp công dân thường xuyên trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời xử lý; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tham mưu giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; có biện pháp kịp thời, hiệu quả khi xảy tình huống công dân khiếu kiện tập trung đông người; đồng thời nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cản trở giao thông, hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, không để bị động bất ngờ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật nói chung, KNTC nói riêng, nhất là đối với trường hợp khiếu kiện dễ bị kích động, lôi kéo, xúi giục…

Quang Binh Portal