Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

93

Tuyên Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình. Trong những năm gần đây khí hậu diễn biến phức tạp, lụt, bão, nắng nóng kéo dài khắc nghiệt. Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa cũng không ngừng phát triển về cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng phục vụ đời sống nhân dân như trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí, bến xe, nhà ga; các dịch vụ kinh doanh gas (LPG), xăng dầu, ngành nghề sản xuất kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; nhu cầu lắp đặt sử dụng điện, xăng dầu, gas hóa lỏng của cán bộ và nhân dân ngày càng cao. Vì vậy, nguy cơ cháy nổ là rất cao, để chủ động phòng chống cháy, nổ, Công an huyện Tuyên Hóa đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống cháy, nổ, trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn toàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện tổ chức 04 đợt kiểm tra chuyên đề về PCCC, đã kiểm tra 86 lượt cơ sở, 154 khu dân cư. Qua công tác kiểm tra cho thấy, phần lớn các cơ sở đã quan tâm đến công tác PCCC, thường xuyên duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC, ban hành và phổ biến nội quy về PCCC cho nhân viên trong cơ sở, xây dựng hồ sơ quản lý công tác PCCC theo quy định, thành lập, kiện toàn đội PCCC tại cơ sở, xây dựng phương án PCCC để khi có sự cố cháy xảy ra kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Qua công tác kiểm tra phát hiện một số cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng hồ sơ quản lý công tác PCCC chưa đầy đủ theo đúng quy định, trang bị phương tiện PCCC chưa đảm bảo yêu cầu. Công an huyện đã kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, kiên quyết yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC. Hướng dẫn cho các cơ sở lập phương án PCCC phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; trang bị mới, thay thế những công cụ, phương tiện PCCC đã hư hỏng, đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định, đủ khả năng ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra.

Dự báo tình hình thời gian tới, thời tiết sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, huyện Tuyên Hóa nằm trong vùng khí hậu khô nóng. Trên địa bàn huyện có một số dự án, công trình được đầu tư xây dựng, nhu cầu sử dụng điện, chất đốt phục vụ sản xuất và sinh hoạt gia tăng. Vì vậy, nguy cơ cháy, nổ trên một số địa bàn là rất cao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác PCCC trên địa bàn theo chức năng quản lý nhà nước về PCCC; hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chuẩn bị phương án, vật tư, lực lượng sẵn sàng đối phó kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC, phát động phong trào toàn dân PCCC; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về PCCC cho lực lượng PCCC ở các cơ quan, đơn vị, trường học.

2. Phối hợp với­ Đài truyền thanh, truyền hình huyện, ban văn hoá xã hội ở các xã tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn huyện về Luật phòng cháy chữa cháy, các chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác PCCC trong mùa nắng nóng; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, tai nạn thương tích; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn trong các vụ cháy, nổ, xử lý các sự cố tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ. Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCCC; gắn việc thực hiện Luật PCCC với nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy.

3. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC theo chức năng. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra PCCC, tổ chức lực lượng thường trực nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ để phát hiện và xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, phát huy hiệu quả của lực lượng PCCC dân phòng và các cụm dân cư an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tai chỗ”.

Trung tá, Ths Võ Thanh Bình      

Phó Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa