Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

47

Lợi dụng các vụ việc phức tạp về ANTT, một số đối tượng chống đối chính trị sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh để tán phát lên mạng xã hội, xuyên tạc tình hình và kích động chống phá. Để đảm bảo tốt ANTT, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2016/UBND-NC, về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, góp phần đảm bảo ANTT, Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn số 2360/CAT-PV11, ngày 23/11/2016 và Công văn số 2500/CAT-PV11, trong đó đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình; tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin, nắm chắc các đối tượng có hành vi sử dụng các tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổ chức, cá nhân trên địa bàn được cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kinh doanh, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ để chủ động phối hợp quản lý.

Những phương tiện bay siêu nhẹ như máy quay fly cam sẽ bị cấm nếu chưa được đăng ký cấp phép khi sử dụng (Ảnh internet).

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đăng ký xin cấp phép bay, hoạt động theo đúng quy định tại NĐ số 36/2008/NĐ-CP, ngày 28-3-2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP, ngày 12-2-2017 của Bộ Quốc phòng.

Tổ chức tuyên truyền quy định về khai thác tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, trong đó chú trọng phổ biến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; khi phát hiện trường hợp vi phạm từ trên không, phương tiện bay khi chưa được cấp phép phải kiên quyết bắt giữ, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo về cơ quan chức năng; đồng thời tổ chức đăng ký phương tiện bay, đối tượng sở hữu tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để thuận tiện trong quản lý.

                                                                   TT