Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử

Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 1934/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu có 100% cơ quan Nhà nước khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh như: Cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, theo dõi chỉ đạo điều hành, một cửa điện tử, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo trực tuyến và thông tin kinh tế – xã hội…; 90% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng; 100% văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành, giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 95 – 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan Nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin; hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu 100% thông tin hoạt động của cơ quan Nhà nước được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử theo quy định; 60% dịch vụ công của sở, ban, ngành cấp tỉnh, 50% dịch vụ công cấp huyện và 25% dịch vụ công cấp xã đạt ở mức độ 3, 4; 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên phát sinh hồ sơ trực tuyến; 20% hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã xác định các giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả văn bản của Trung ương, tỉnh về lĩnh vực CNTT; tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT; hoàn thiện quy chế, quy định về sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT; kết hợp đầu tư mới với việc chuyển giao công nghệ; thu hút nguồn lực cho ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung xây dựng các tiêu chí ứng dụng CNTT trong hạng mục đánh giá mức độ hiện đại hóa hành chính phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện cơ cấu bộ máy, tăng cường số lượng cán bộ chuyên trách CNTT, đáp ứng công tác tham mưu, triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, ứng dụng và bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, CSDL; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin; xây dựng, hoàn thiện Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước…

Quang Binh Portal

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Công an tỉnh tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

Công an tỉnh tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều dân số và nhà ở Công an nhân dân.

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức ngày Thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức ngày Thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Công an TX. Ba Đồn bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Công an TX. Ba Đồn bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Không có việc CSGT rượt đuổi gây TNGT tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn

Không có việc CSGT rượt đuổi gây TNGT tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn

Công an huyện Tuyên Hóa bắt nhóm đối tượng người ngoại tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

Công an huyện Tuyên Hóa bắt nhóm đối tượng người ngoại tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

PC05 vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã

PC05 vận động nhân dân giao nộp động vật hoang dã

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Hưởng ứng tháng thanh niên – Tuổi trẻ Công an Quảng Bình đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Hưởng ứng tháng thanh niên – Tuổi trẻ Công an Quảng Bình đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”

Thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động”

Đồng Hới: Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

Đồng Hới: Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019