Tăng mức hỗ trợ phòng chống buôn lậu, sản xuất thuốc lá giả

17

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC về mức hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán thuốc lá giả.

 

thuocla

 

Theo đó, hỗ trợ 4.000 đồng/bao 20 điếu (hiện hành là 3.000 đồng/bao 20 điếu) cho các đối tượng thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; bao gồm:

 

– 200 đồng/bao 20 điếu tương đương 5% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia  về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

 

– 280 đồng/bao 20 điếu tương đương 7% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá bị bắt giữ, tiêu hủy;

 

– 200 đồng/bao 20 điếu tương đương 5% hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;

 

– Số tiền còn lại hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

 

Thông tư 306/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tiêu Dao