Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố

497

Ngày 25-9, Công an TX. Ba Đồn cùng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị TX. Ba Đồn đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố và trao chứng chỉ 82 đồng chí thuộc 06 Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn.

Sau hơn 03 ngày triển khai nghiêm túc, lớp tập huấn đã hoàn thành các chương trình đề ra. Những nội dung được bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ dân phố nhằm trang bị các kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng BVDP, cách thức, phương pháp triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở của lực lượng bảo vệ dân phố.

Lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố

Kết thúc khóa học với 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 100% học viên xếp loại khá trở lên, 40% xếp loại giỏi, có 05 đồng chí xếp loại xuất sắc được Trung tâm bồi dưỡng Chính trị TX. Ba Đồn tặng giấy khen.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tại khóa tập huấn.

Với những kiến thức này sẽ giúp lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng BVDP, góp phần giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương.

                                                                  Hoa Quang – TT