Tập huấn chuyên sâu về công tác đăng ký quản lý cư trú năm 2017

213

Ngày 18/12/2017, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình mở lớp tập huấn chuyên sâu về công tác đăng ký quản lý cư trú năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có 198 đồng chí học viên là cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Phòng PC64, Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phong trào xã về an ninh trật tự, công an xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

Lớp tập huấn sẽ được truyền đạt, nghiên cứu 06 chuyên đề, gồm: Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Cư trú; một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn về đăng ký, quản lý cư trú; tăng cường quản lý Nhà nước về cư trú, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phòng chống tội phạm trong tình hình mới…

Tập huấn chuyên sâu về công tác đăng ký quản lý cư trú năm 2017

Đây là lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an tỉnh Quảng Bình, qua đó tiếp tục nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc.

Ngô Quang Văn