Tập huấn công tác chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân năm 2017

67

Ngày 28/12/2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong công an nhân dân cho cán bộ công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014; Thông tư của Bộ Công an quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân; Thông tư quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chế độ, chính sách năm 2017 của Công an tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị tập huấn chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân

Cũng tại hội nghị này, nhiều đại biểu đã phản ánh một số vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ chính sách được quy định trong các bộ luật, thông tư hướng dẫn của Bộ, qua đó đề xuất một số ý kiến để từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích của mỗi một cán bộ, chiến sỹ, qua đó động viên họ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngô Quang Văn