Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính về TTATGT cho Công an cấp huyện, cấp xã

146

Ngày 11/5/2022, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho công an cấp huyện, cấp xã theo Thông tư 15 và 16 của Bộ Công an về quy định trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. Tham gia lớp tập huấn gồm Ban chỉ huy Phòng CSGT, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Công an các huyện, thị xã, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đại diện chỉ huy Pòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đồng chí tham gia lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tích cực thảo luận, nắm bắt các nội dung, kiến thức cơ bản để áp dụng một cách hiệu quả vào việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an và phần mềm ứng dụng đối với các lĩnh vực xử lý vi phạm.v.v.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính về TTATGT cho Công an cấp huyện, cấp xã.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cơ bản cho lực lượng Công an cấp huyện, thị xã, thành phố và công an cấp xã, phường về việc thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông và thực hiện nhiệm vụ công mức độ 4 lĩnh vực xử lý vi phạm trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo quy định tại Thông tư số 15/2022 và Thông tư số 16/2022 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. Nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Nghị định 123/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 4 lĩnh vực xử lý vi phạm trên cổng dịch vụ Công Quốc gia hoặc cổng dịch vụ Công Bộ Công an.

Ngoài ra, các cán bộ Công an còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua đó đã trang bị cho các đồng chí những kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết phục vụ công tác chuyên môn trên công dịch vụ công Bộ Công an.

Thông qua lớp tập huấn này, khi về địa phương các đồng chí sẽ là những tiểu giáo viên truyền đạt, tuyên truyền nội dung, kiến thức đã tập huấn cho các đồng chí trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai các cơ quan được phân cấp công tác xử lý vi phạm (trụ sở, địa chỉ, số điện thoại) và các dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, liên hệ.

Văn Chín – TT