Tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND năm 2021 cho lãnh đạo, chỉ huy

785

Trong 2 tuần vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 2 lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND năm 2021 cho 100%  đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, huyện và tương đương. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp tập huấn.

Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức 2 lớp tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật CAND năm 2021 cho 100% lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, huyện và tương đương
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp tập huấn  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lớp tập huấn Đại tá Bùi Quang Thanh khẳng định: Điều lệnh, quân sự, võ thuật là nội dung quan trọng, không thể thiếu của lực lượng vũ trang nói chung và của lực lượng CAND nói riêng. Công tác huấn luyện quân sự, võ thuật nhằm trang bị cho mỗi CBCS kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành, sử dụng tốt các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được trang bị; thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật của võ thuật CAND, qua đó rèn luyện ý chí, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương phải gắn việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND với học tập, thực hiện 6 điều bác Hồ dạy CAND; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Việc chấp hành điều lệnh CAND phải trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, sâu rộng, là nội dung thi đua của từng đơn vị và CBCS. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ, xem xét thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” hàng năm của các tập thể và cá nhân.

Ban chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, kết thúc các lớp tập huấn
Ban chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, kết thúc các lớp tập huấn
Ban chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, kết thúc  các lớp tập huấn
Ban chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả kết thúc các lớp tập huấn
Đánh giá kết quả kiểm tra kết thúc các lớp tập huấn

Trong thời gian 2 tuần, 2 lớp học viên là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh được quán triệt nội dung cơ bản các văn bản mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND; đánh giá tình hình, kết quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật đã thực hiện và phương hướng cho những năm tiếp theo; thực hành một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người tay không, đội ngũ đơn vị tiểu đội, trung đội và một số nghi lễ CAND, cách sử dụng bảo quản và quy tắc bắn một số loại súng ngắn; thực hành động tác tư thế, yếu lĩnh bắn súng quân dụng,  tập luyện một số động tác kỹ thuật cơ bản của võ thuật CAND; 3 bài võ 25, 38, 44 động tác. Đặc biệt năm nay có thêm liên hoàn đòn thế tấn công, phòng thủ theo quy định mới của lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Đợt tập huấn này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, kỷ luật, kỷ cương văn hóa, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, từng bước nâng cao trình độ về quân sự, võ thuật để tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn công tác chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Việt Hùng