Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an cấp xã, phường, thị trấn

309

Sáng 03/12/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an cấp xã. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an cấp xã, phường, thị trấn.

Chương trình hội nghị được truyền hình trực tuyến tại đầu cầu Bộ Công an và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương; đội trưởng Đội điều tra cấp huyện và Đội Pháp chế và quản lý khoa học Phòng PV01.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, để việc tập huấn, triển khai có hiệu quả các quy định mới về pháp luật và nghiệp vụ đối với Công an cấp xã, các cục nghiệp vụ được phân công tổ chức tập huấn phải xác định rõ những nội dung, vấn đề trọng tâm cần tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung. Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định đây là nội dung công tác quan trọng và ngay sau hội nghị tập huấn này phải tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Công an cấp xã tại địa phương, bảo đảm cán bộ nắm vững các quy định có liên quan để tổ chức thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trên cơ sở dự báo tình hình tội phạm trước và sau Tết Nhâm Dần 2022 có nhiều diễn biến mới, phức tạp trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nói chung, Công an cấp xã nói riêng là rất nặng nề. Do vậy, việc tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời trang bị hành lang pháp lý cần thiết, góp phần quan trọng giúp Công an cấp xã giải quyết hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Theo chương trình hội nghị, trong 2 ngày 03-04/12/2021, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2021/TT-BCA ngày 5/5/3021 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; công tác tiếp nhận và kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm; một số nhiệm vụ của Công an cấp xã khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác điều tra hình sự; công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã; việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; và công tác bảo vệ hiện trường, xác định hiện trường, phát hiện, tạm giữ, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan.

TT