Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an

3528

Ngày 30-9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh; chỉ huy Công an một số đơn vị, địa phương.

Tham gia tập huấn có gần 200 cán bộ, chiến sỹ là thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước hiện đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh; các đồng chí chỉ huy cấp Phòng, huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Đội an ninh; Văn phòng và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh..vv..

Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an.

Trực tiếp tham gia truyền đạt các nội dung do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ (Học viện An ninh Nhân dân). Các chuyên đề được tập huấn gồm: Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục BMNN trong lĩnh vực ANQG, TTATXH; Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 của Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ BMNN trong CAND.

Với những nội dung tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ BMNN cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong lực lượng Công an.

Trần Tuấn