Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2017

278

.

Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 28/12/2017, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phối hợp với phòng PV28 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ dân phố cho 125 đồng chí bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ của phòng PV28 và các đơn vị nghiệp vụ giới thiệu 6 chuyên đề: Tổ chức, nhiệm vụ hoạt động của Bảo vệ dân phố; Công tác tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc theo chức năng của lực lượng Bảo vệ dân phố. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch số 389/KH- CAT-PV28, ngày 13/3/2013 của Công an tỉnh về ” Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT, Một số nội dung cơ bản công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Công tác nắm tình hình An ninh trật tự. Công tác giải quyết vụ việc An ninh trật tự tại cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ dân phố.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượngbảo vệ dân phố năm 2017
Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh những kiến thức cơ bản, thiết thực, qua đó nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác cho Bảo vệ dân phố, góp phần xây dựng và củng cố lực lượng Bảo vệ dân phố ngày càng trong sạch, vững mạnh về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

                                                                                                                                                                    Việt Hùng