Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, chiến sỹ tại Trung tâm chỉ huy Cảnh sát

204

Ngày 21-4, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2018 cho hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và chỉ huy Công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tại Trung tâm chỉ huy Cảnh sát.

Trong quá trình tập huấn, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh được tiếp thu các chuyên đề như: Một số vấn đề về công tác PCCC, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng; những biện pháp PCCC và CNCH; kỹ năng PCCC và thực hành; phương pháp, chế độ kiểm tra PCCC; phương pháp bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và chỉ huy Công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tham gia đầy đủ lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2018 .

Ở phần thực hành, thông qua tình huống cháy giả định, cán bộ chiến sỹ được trang bị kiến thức về cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng; kỹ thuật dập tắt đám cháy; thao tác sử dụng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng di chuyển, thoát nạn, cứu người trong đám cháy,phương pháp sơ cứu ban đầu cho người bị nạn.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp huấn luyện được trang bị kiến thức, cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng.

Qua lớp huấn luyện này nhằm giúp cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh nắm vững kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, từ đó làm tốt công tác PCCC và CNCH tại nơi làm việc, nơi cư trú và góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy nổ và xử lý tốt khi có sự cố xảy ra.

 

                                                                   Trần Tuấn