Tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở

3460

Ngày 24-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị họp BCĐ kế hoạch tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở. Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh; chỉ huy Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan.

 Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-BCA và Điện mật số 21 của Bộ Công an về tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; Công an tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch số 42/KH-CAT-PV11 và Quyết định số 185/QĐ-CAT-PV11 thành lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ thực hiện Kế hoạch. Bám sát chỉ đạo của BCĐ cấp tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trên từng nội dung công việc, địa bàn phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho cán bộ chiến sỹ, đảm bảo đúng thời gian, kết quả cao; góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở.

Hội nghị họp BCĐ kế hoạch tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Qua công tác thực hiện, đa số cán bộ chiến sỹ bố trí về địa bàn phát huy được vai trò nắm, quán xuyến tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nổi lên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, chiến đấu cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cho Công an cấp huyện, Công an phường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở phát huy được hiệu lực, hiệu quả thì cần có một số sửa đổi bổ sung. Bên cạnh đó cần bổ sung thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác của cán bộ Công an cấp huyện, Công an phường; đặc biệt là CSKV, Công an phụ trách xã, Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, cán bộ trinh sát An ninh, Cảnh sát phụ trách địa bàn thuộc Công an cấp huyện.

 

                                                                             TT