Thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân đợt 30/4

333

Ngày 23/4/2020, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an tỉnh tổ chức họp xét giảm án, tha tù trước thời hạn đợt Lễ 30/4 đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố. Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an tỉnh tổ chức họp xét giảm án, tha tù trước thời hạn đợt Lễ 30/4
Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp
Các thành viên trong Hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét về tội danh, đánh giá mức độ cải tạo của từng phạm nhân có quá trình thi hành án

Căn cứ vào một số quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện, các thành viên trong Hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét về tội danh, đánh giá mức độ cải tạo của từng phạm nhân có quá trình thi hành án xếp từ loại khá trở lên. Sau khi tổng hợp các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất xét đề nghị giảm án cho 02 phạm nhân đang thi hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Bố Trạch và nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Trạch.

Việc xét giảm án tha tù trước thời hạn là một chủ trương của Đảng và Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng và độ lượng của pháp luật đối với những người từng lầm lỗi biết ăn năn hối cải, quyết tâm làm lại cuộc đời; tạo điều kiện giúp họ sớm trở về sum họp gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, làm người có ích cho gia đình và xã hội.

Việt Hùng