Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình 50 năm (28/5/1967 – 28/5/2017) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

242

Ngày 28/5/1967, thực hiện Nghị quyết số 03/CP của Thường vụ Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký ban hành Quyết định số 295/QĐ-NNV thành lập Ban Thanh tra Bộ nhằm Giúp Bộ trưởng trong việc phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường giữ gìn kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), đảm bảo chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, các chế độ và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của Bộ trưởng trong toàn ngành Công an”. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên của Bộ quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Công an, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Thanh tra CAND. Việc thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an là sự kiện quan trọng trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND nói chung và của công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng. Và ngày 28/5 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND.

50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lực lượng Thanh tra CAND đã lập nên những chiến công thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa góp phần phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẽ vang của lực lượng CAND, truyền thống tốt đẹp của Thanh tra CAND, 50 năm qua lực lượng Thanh tra Công an Quảng Bình không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của tỉnh nhà.

Từ chỗ chỉ có một bộ phận công tác thuộc Văn phòng Ty Công an với nhiệm vụ giúp Lãnh đạo theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu tố, nay đã có một tổ chức độc lập cấp phòng là Thanh tra Công an tỉnh, được biên chế 10 cán bộ thanh tra chuyên trách, về tổ chức được thành lập 03 Đội công tác: Đội Tham mưu, Tổng hợp; Đội Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và Đội Thanh tra hành chính, chuyên ngành. Hệ thống tổ chức làm công tác thanh tra Công an đã có từ tỉnh xuống cấp huyện và các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Trước đây, cán bộ làm công tác thanh tra chủ yếu trưởng thành từ thực tiễn, ít được đào tạo cơ bản, đến nay 100% cán bộ được đào tạo có trình độ từ Đại học trở lên và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra qua các lớp do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Công an và Thanh tra Nhà nước tỉnh tổ chức. Công tác thanh tra từ chỗ chỉ giải quyết các vụ việc cụ thể, đơn thuần xét khiếu tố đã vươn lên việc thanh tra chính sách pháp luật diện rộng, quy mô lớn: Thanh tra chống tiêu cực, tham nhũng; Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực ANTT thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Giám đốc Công an tỉnh. Gắn thanh tra với giải quyết khiếu kiện ở cơ sở để ổn định tình hình, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành của Công an các cấp. Quá trình thanh tra gắn với việc kiểm tra, hướng dẫn nhằm phát huy năng lực chủ động ở cơ sở, nâng cao hiệu quả của từng cuộc thanh tra. Điều đó đã khẳng định sự lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt từ từ sau ngày tái lập tỉnh, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng Công an các cấp tiếp hàng năm lượt công dân đến tiếp xúc phản ánh tình hình, giải quyết hàng ngàn đơn khiếu tố liên quan đến các lĩnh vực, các mặt công tác Công an; hàng năm, chủ trì tổ chức từ 5 – 7 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành theo chỉ đạo của Bộ và Giám đốc Công an tỉnh; tiến hành hàng chục lượt kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công các cấp về thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác, về chấp hành chính sách pháp luật, chấp hành Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Lực lượng Thanh tra cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo về công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng. Nhờ vậy đã góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm xảy ra trong cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình, nâng cao hiệu quả điều hành của Thủ trưởng Công an các cấp, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tăng cường pháp chế XHCN, nhân dân ngày càng tin cậy Công an, gắn bó và giúpđỡ Công an nhiều hơn. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; 100% cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẽ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều đồng chí được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, nhiều đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra; một số đồng chí trưởng thành từ đơn vị Thanh tra Công an tỉnh được lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị Thanh tra và một số đơn vị khác trong Công an tỉnh.

Bước vào thời kỳ mới của đất nước, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ hội nhập để phát triển, vừa thời cơ vừa thách thức, bên cạnh những yếu tố tích cực là những khó khăn, thử thách, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường vào đời sống xã hội. Nạn tham nhũng đang là một trong những nguy cơ cản trở việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, gây bất bình và giảm lòng tin của nhân dân. Hoạt động của lực lượng CAND luôn đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và các thế lực thù địch. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND, làm chỗ dựa cho Đảng, cho nhân dân là yêu cầu thường xuyên và bức thiết. Vì vậy nhiệm vụ công tác thanh tra càng khó khăn và nặng nề hơn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh tra CAND, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng và khắc ghi lời Bác dạy “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, với mục tiêu phát huy nhân tố tích cực, phát hiện những vi phạm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục phấn đấu vươn lên, ra sức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Đại úy, Ths Nguyễn Mạnh Trường  

Đội trưởng, Thanh tra Công an tỉnh