Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

163

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo là một trong những nội dung công tác quan trọng được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thông qua công tác này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Mặt khác, đây là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình liên quan đến việc thực thi công vụ, việc chấp hành quy trình công tác, phẩm chất đạo đức của CBCS trong toàn lực lượng được người dân phản ánh, từ đó chấn chỉnh xử lý kịp thời vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2016, do tác động của nhiều yếu tố, nên tình hình ANTT trên địa bàn Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp, như sự cố môi trường biển miền Trung, gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miến Trung nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng; việc tập đoàn FLC triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao thương mại, giải trí cao cấp trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh khi chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dân… Vì vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn. Thanh tra Công an tỉnh với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chủ động có những giải pháp thiết thực hiệu quả, nên đã đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân từng bước đi vào nề nếp, tất cả các ngày làm việc trong tuần đều bố trí 01 cán bộ thường trực tại phòng tiếp dân Công an tỉnh và 01 đồng chí chỉ huy trực tuần trực tiếp chỉ đạo xử lý đơn thư và kiến nghị của người dân, 100% ý kiến phản ánh cũng như đơn khiếu tố của người dân gửi đến Công an tỉnh thông qua công tác tiếp dân và các nguồn khác đều được tiếp nhận, tham mưu xử lý kịp thời. Những vụ việc phức tạp đều được đồng chí chỉ huy phòng phụ trách, trực tiếp đối thoại với công dân và tham mưu xử lý kịp thời với tinh thần “Giải quyết để đảm bảo yên dân, dứt điểm vụ việc” không để dây dưa kéo dài dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trong năm 2016, Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp 24 lượt, 40 công dân đến phòng tiếp dân Công an tỉnh để phản ánh tình hình liên quan ANTT và gửi đơn khiếu tố. Các vụ việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm Công an đã được xử lý, giải quyết dứt điểm. Những vụ việc không thuộc thẩm quyền của Công an đã trực tiếp hướng dẫn công dân đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trình bày hoặc gửi đơn để được xem xét, giải quyết.

Thông qua công tác tiếp dân và các nguồn khác, Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, tham mưu xử lý và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương giải quyết 37/37 đơn khiếu tố, đạt 100%. Thông qua giải quyết đơn đã minh oan cho 01 đồng chí cán bộ trong lực lượng.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 106-KH/ĐUCA, ngày 07/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông tư số 30/2015/TT-BCA, ngày 03/7/2015 của Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong CAND; Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh và các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

2. Kiện toàn, củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm đảm nhiệm công tác tiếp dân.

3. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt chú trọng các đơn vị có tình hình khiếu kiện phức tạp của người dân, những đơn thư, những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

4. Thông qua các mặt công tác chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các quyết định giải quyết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thiếu tá Trương Văn Thắng     

Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh