Thí điểm cấp thị thực điện tử trong 2 năm

22

      Sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

 

QH thông qua Nghị quyết thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh
QH thông qua Nghị quyết thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh

 

Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, được thông qua với 449 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, chiếm tỷ lệ 91,08%.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Võ Trọng Việt trình bày cho thấy, một số ý kiến đề nghị không ban hành Nghị quyết vì cho rằng việc thí điểm gây tốn kém; nhiều quốc gia phát triển cũng không cấp thị thực điện tử; Luật công nghệ thông tin và Luật giao dịch điện tử đã quy định cụ thể vấn đề này…

Tuy nhiên, UBTVQH thấy rằng, Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của UBQPAN đã báo cáo lý do về sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cũng là một trong những chính sách mới thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của nước ta, phù hợp chủ trương hội nhập quốc tế, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

“Đối với ý kiến băn khoăn đối với cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa bảo đảm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, BTVQH đã chỉ đạo quy định theo hướng giao Chính phủ quy định danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, linh hoạt, thuận lợi như Điều 3, Điều 6 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua”, ông Võ Trọng Việt cho biết.

Có ý kiến cho rằng, việc người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử sẽ khó khăn trong việc xử lý đối với trường hợp sử dụng hộ chiếu nhập cảnh mà hộ chiếu đó ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. UBTVQH cho rằng, mẫu thị thực điện tử ban hành kèm theo dự thảo Nghị định trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết tương tự như mẫu thị thực rời.

“Khi người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh làm thủ tục đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh như đối với thị thực rời, không làm thủ tục gì vào hộ chiếu” – Chủ nhiệm UBQPAN khẳng định.

Một số ý kiến không nhất trí thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm là ngày 1/1/2017 và đề nghị lùi thời điểm thực hiện thí điểm cho phù hợp với hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về các ý kiến này, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu về thời điểm bắt đầu thí điểm từ ngày 1/2/2017.

Tiêu Dao