Thị xã Ba Đồn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018

93

Ngày 17-7, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ba Đồn; lãnh đạo các đơn vị liên quan Công an tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường thuộc TX. Ba Đồn.

Sau khi TX. Ba Đồn được chia tách từ huyện Quảng Trạch theo Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 20/12/2013 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014, căn cứ Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an và Chương trình phối hợp số 287/CTr-UBMTTQ-CAT, ngày 28/2/2014 giữa Công an tỉnh với MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn đã quan tâm chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, góp phần đảm bảo tốt ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hội nghị chức sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018.

Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, các cơ quan, ban ngành liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do đó phong trào đã được phát động mạnh mẽ và có sức lan tỏa. Sau 5 năm đã có hàng chục lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nổi bật là: Nhân dân và cán bộ xã Quảng Trung, Trường THPT Lương Thế Vinh; Hội Cựu chiến binh thị xã, Công an phường Ba Đồn, UBMT phường Ba Đồn; UBMT xã Quảng Sơn, Ban Công an các xã Quảng Hòa, Quảng Văn và đồng chí Nguyễn Đức Bình – Trưởng Công an xã Quảng Hòa…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, như: Nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, hội viên và nhân dân chưa cao, nhất là ở cơ sở; nhiều chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên ngành có nội dung tương đồng, chồng chéo và kém hiệu quả; sự lãnh, chỉ đạo ở cấp cơ sở chưa hiệu quả; đối với các vùng giáo công tác đảm bảo ANTT vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh; kinh phí hạn hẹp…vv..

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018, đồng chí Mai Tất Thắng – Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 thị xã Ba Đồn đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

                                                                             Trần Tuấn