THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

207
 1. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Công an tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ liên hệ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 069 4100 307.

 1. Mã số cuộc niêm yết: 01.
 2. Tên tài sản: Vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ Nhà tạm giữ Công an huyện Tuyên Hóa và Nhà tạm giữ Công an thị xã Ba Đồn thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.
 3. Giá bán tài sản: 35.754.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi bốn nghìn đồng).
 4. Địa điểm, thời hạn xem tài sản:

Từ ngày 03 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2021 (trong giờ làm việc hành chính), tại Cơ sở làm việc Công an huyện Tuyên Hoá (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) và Cơ sở làm việc Công an thị xã Ba Đồn (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

 1. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền: 3.765.000 đồng (tương đương 10% so với giá niêm yết).

– Hình thức nộp tiền: Nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại Đội Tài chính – Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Quảng Bình.

– Sau khi xác định được người mua tài sản, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản.

 1. Quy định người không được tham gia mua tài sản:

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ không được tham gia mua tài sản trên; bao gồm:

 1. a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 2. b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
 3. c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.
 4. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 3 tháng 8 năm 2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lựa chọn người được quyền mua tài sản vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021.

Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai tại Trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình.