Thông báo: Cá nhân, tổ chức có sử dụng Smartphone khi đến liên hệ công tác tại Công an tỉnh cần quét mã QR code

105

Để đảm bảo việc phòng, chống covid trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác, làm việc tại các trụ sở của Công an tỉnh cũng như các địa điểm công cộng có sử dụng Smartphone phải cài đặt bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR code trước khi vào trụ sở làm việc.

Cách thức khai báo y tế bằng hình thức quét mã QR

Cách thức thực hiện như sau:

Bước 1:

 

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

 

Một số mã QR tại các trụ sở của lực lượng Công an tỉnh:

Mã QR tại trụ sở Công an tỉnh, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới
Mã QR tại trụ sở lực lượng An ninh Nhân dâ, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới
Mã QR tại trụ sở Bệnh xá Công an tỉnh
Mã QR tại trụ sở Nhà nghỉ Hoa Hồng
Mã QR tại trụ sở Nhà nghỉ Nhật Lệ 2 CAT
Mã QR tại trụ sở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

 

Ban Biên tập