Thông báo đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước

109

Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xử lý lô tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm: phế liệu của 01 xe ô tô con 04 chỗ (đã qua sử dụng và tiêu hủy theo biên bản tiêu hủy số 01/BB-TH ngày 02/11/2022).

Hình thức bán đấu giá (phế liệu): Giá khởi điểm là 19.170.000 đồng.

Để đảm bảo việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định, Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Bình kính thông báo đến các tổ chức đấu giá có đủ tiêu chí theo quy định ký hợp đồng với Phòng PC03, Công an tỉnh Quảng Bình để tiến hành các thủ tục bán đấu giá lô tài sản nói trên.

Tiêu chí lựa chọn:

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

– Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 14/11/2022 đến ngày 16/11/2022.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng PC03, Công an tỉnh Quảng Bình (Số 06 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Liên hệ đồng chí Lê Chí Hiếu, số điện thoại: 0979.734.989.

TT