Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

137

Ngày 20/5/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Tại điểm cầu Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông báo nhanh tới các đại biểu những nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng được quyết định tại Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Lan Phương