THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG AN TỈNH NĂM 2021

1413

Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

  1. Số lượng, công việc tuyển dụng

Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 16 chỉ tiêu, gồm:

– Cấp dưỡng: 03;

– Vệ sinh khu vực sử dụng chung ở cơ quan, chăm sóc vườn hoa cây cảnh: 07;

– Phục vụ bàn: 02;

– Phục vụ bếp: 02;

– Phục vụ buồng phòng: 02.

2. Điều kiện dự tuyển

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

– Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ, bảo đảm cho người lao động có đủ điều kiện về đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

– Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động.

– Có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Công an để đảm nhận nhiệm vụ.

– Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 – Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu.

– Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ (nếu có).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

4.1 – Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

4.2 – Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình (Công an tỉnh Quảng Bình, Số 06 đường Nguyễn Văn Linh, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình).

4.3 – Thời gian, địa điểm phỏng vấn: Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự tuyển.

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp tại Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ (SĐT: 0966996919).