Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

113

 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Quảng Bình kính thông báo phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình (vào ngày 15/6/2021) tại địa điểm tiếp Công dân Công an tỉnh sẽ hoãn và không thực hiện theo lịch định kỳ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Công an tỉnh Quảng Bình thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết.

BBT