Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an tỉnh

134

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca lẫy nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19; phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình (ngày 16 tháng 8 năm 2021) tại địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh hoãn tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Công an tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân biết.

Nguồn: Thông báo số 4798/TB-CAT-PX05 ngày 12/8/2021