Thống nhất đề nghị sửa đổi một số nội dung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

374

Sáng 20/3 tại Thái Nguyên, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến và đánh giá tác động chính sách trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 77/2010/NĐ-CP. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An, Trưởng Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP, thực tiễn hoạt động phối hợp đã đạt được những kết quả tốt, tuy nhiên còn bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nghị định sửa đổi đã được 98 đầu mối tham gia đóng góp dự thảo sửa đổi. Với quan điểm kế thừa Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, các đầu mối đơn vị đã tham gia đóng góp sửa đổi 19/25 điều trong 4 chương của Nghị định nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Cổng TTĐT BQP