Thông tư 09/2017/TT-BTC: Quy chuẩn kỹ thuật đối với máy bơm nước chữa cháy

65

Ngày 06/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia . Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017 và thay thế Thông tư 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy.

Kiểm tra công tác bảo quản máy bơm nước chữa cháy

Theo đó, Thông tư quy định rõ về yêu cầu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an; trong đó đáp ứng các yêu cầu cụ thể như: Động cơ đốt trong, bơm ly tâm, lưu lượng phun với áp lực bơm 0,5 MPa (tại chiều sâu hút nước 3m) không nhỏ hơn 1350 L/min; chiều sâu hút nước lớn nhất: Không nhỏ hơn 7,5 m; khối lượng khô không lớn hơn 100 kg.

Về vòi hút (ống hút) kiểu A: Vật liệu bằng vải tráng cao su có lõi thép chịu áp lực cao và áp lực chân không; vòi hút có đủ đầu nối (khớp nối) và trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước cửa hút của máy bơm. Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

Đối với vòi đẩy chữa cháy vật liệu làm bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su; vòi đẩy có đầu nối (khớp nối) phù hợp với ba chạc. Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại máy bơm nước chữa cháy (bao gồm số lượng vòi hút, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun) đưa vào dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về phương pháp thử, quy trình giao nhận vận chuyển Quy trình xuất hàng, cũng như quy định về báo cáo chất lượng máy bơm nước chữa cháy.

Về yêu cầu về nhà kho, Thông tư nêu rõ, kho chứa máy bơm nước chữa cháy là kho chứa hàng vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn có cùng điều kiện bảo quản có yêu cầu cơ bản như: Phải là loại kho có tường bao; mái che chống nắng, mưa, gió, bão; có trần chống nóng; Nền kho phẳng, cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3 tấn/m2; Kho được trang bị đủ quạt thông gió để bảo đảm trong kho luôn khô ráo, thoáng mát; có dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm không khí. Phải có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và sinh vật gây hại khác, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ; phải xa các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, đường điện cao thế, hạn chế tối đa bụi bẩn, bức xạ nhiệt…

Thông tư cũng quy định rõ quy trình về kiểm tra chất lượng, lập thẻ lô hàng, chế độ ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, phòng chống cháy nổ, cũng như yêu cầu về quản lý máy bơm nước chữa cháy tuân thủ các quy định về quản lý tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 14/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy chuẩn này.

Trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật tại quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

Tiêu Dao

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính