Tiếp tục đẩy mạnh việc treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo

3557

Treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc. Đặc biệt, trong trận chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức cam go hiện nay, hình ảnh lá Cờ Tổ quốc như một biểu trưng về sức mạnh, ý chí quyết tâm, sự đồng sức đồng lòng của Nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, bước qua đại dịch.

Thượng cờ Tổ quốc tại chùa Hoằng Phúc, huyện Lệ Thủy.

Với những ý nghĩa to lớn đó, thực hiện Kế hoạch của Ban Tôn giáo Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo; Ban Tôn giáo tỉnh đã kịp thời triển khai một số nội dung như xây dựng Kế hoạch trao tặng cờ Tổ quốc đối với một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn; xây dựng kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, quyên góp gần 1.000 lá cờ Tổ quốc để trao tặng các cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo trao cờ Tổ quốc tại chùa Hoằng Phúc.

Từ tháng 6-2020 đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh đã thành lập các đoàn cùng phối hợp với Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương trực tiếp trao tặng cờ cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, tích cực động viên chức sắc, tín đồ treo cờ Tổ quốc và giúp đỡ các cơ sở tôn giáo, hộ gia đình giáo dân, tín đồ Phật tử treo cờ Tổ quốc trong cơ sở và nhà riêng của mình vào các dịp lễ lớn của dân tộc.

Lá cờ Tổ quốc là một trong những biểu trưng để gắn kết Đạo với Đời.

Mặc dù, công tác vận động các tổ chức tôn giáo treo cờ Tổ quốc gặp không ít khó khăn, nhưng với cách làm hiệu quả, thiết thực của Ban Tôn giáo, Công an tỉnh cũng như các đơn vị, địa phương, đến nay đã có 33 tổ chức, cơ sở các tôn giáo được trao tặng cờ, trong đó, đạo Công giáo là 27 cơ sở, Phật giáo là 06 cơ sở và tại nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, đồng bào có đạo, các linh mục, chức sắc, bà con giáo dân đã hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết. Nhiều hội viên, đoàn viên theo tôn giáo đã tích cực hưởng ứng tự mua cờ Tổ quốc để treo ở các cộng đồng giáo xứ trên địa bàn, ở nhà riêng và khuôn viên cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo trao tặng cờ Tổ quốc tại giáo xứ Chợ Sàng, huyện Quảng Trạch.

Nhiều cơ sở tôn giáo, tuyến đường ở các xóm đạo, nhà ở của giáo dân đều tung bay lá cờ đỏ sao vàng trong những dịp lễ, tết đã cho thấy tinh thần và những hiệu ứng tích cực của phong trào. Đặc biệt hơn khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh lá cờ tôn giáo như là một minh chứng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc, đạo gắn kết với đời vì một Việt Nam ổn định, bền vững và phát triển.

Trần Tuấn – Hoàng Huế