Tiếp tục triển khai thực hiện công tác vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo

574

Thời gian qua, vào các dịp lễ lớn hay Tết cổ truyền của dân tộc, quần chúng Nhân dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ nông thôn đến thành thị đều hưởng ứng rất tích cực việc treo cờ Tổ quốc, đã tạo nên sự nghiêm trang, tự hào dân tộc. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo, giáo dân cũng đã thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự, nhà riêng của mình trong những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và các sự kiện quan trọng của tổ chức tôn giáo.

Thượng cờ Tổ quốc tại chùa Hoằng Phúc, huyện Lệ Thủy.

Để tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và ý thức, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo trên địa bàn trong việc treo cờ Tổ quốc. Vừa qua, Công an tỉnh đã có kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của các tín đồ tôn giáo trên địa bàn.

Theo kế hoạch thì lực lượng Công an huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị, nhất là Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và chính quyền các địa phương cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ các tôn giáo theo quy định của Nhà nước, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo Tam Tòa, TP. Đồng Hới.

Việc hưởng ứng treo cờ Tổ quốc nhằm khẳng định giá trị thiêng liêng, và ý nghĩa thiết thực của việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc.

Chỉ huy Công an TX. Ba Đồn trao tặng cờ Tổ quốc cho Linh mục Hồ Thái Bạch, chuẩn giáo xứ Thanh Hà, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các vấn đề, vụ việc nổi lên liên quan đến tôn giáo trên địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành chức năng, chính quyền các địa phương giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời, thỏa đáng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chức sắc, chức việc, quần chúng tín đồ các tôn giáo. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu sai trái liên quan việc treo cờ Tổ quốc..v.v..

Trần Tuấn