Tìm hiểu nội dung Điều 136 BLHS năm 2015 về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội”

2370

Tội phạm xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe của người khác.

Ảnh minh họa.

+ Mặt khách quan của tội phạm:

Tội phạm thể hiện hành vi gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà người đó đang có hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, của tập thể, lợi ích chính đáng của người phạm tội hoặc của người khác.

Điều 22 BLHS năm 2015 quy định về phòng vệ chính đáng: “vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại”.

Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây hại cho người bị bắt giữ do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội.

Hậu quả gây tổn thương cơ thể của người khác từ 31% trở lên bị coi là tội phạm.

+ Chủ thể của tội phạm: Người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS; hoặc có chức vụ quyền hạn tiến hành bắt giữ người phạm tội.

+ Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Động cơ phạm tội là nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Động cơ muốn quyết tâm bắt giữ người phạm tội. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

+ Điều 136 quy định 2 khung hình phạt:

– Khung 1. Quy định hình phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

– Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội:

+ Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31 % đến 60%;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

3. Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Quang Thắng