Tìm hiểu nội dung về “Tội làm, tàng trử, vận chuyển, lưu hành tiền giả”

711

Tội làm, tàng trử, vận chuyển, lưu hành tiền giả được quy định tại  Điều 207 BLHS năm 2015 là các hành vi sao chép, chụp, vận chuyển và buôn bán, trao đổi các loại tiền không được phép lưu hành.

 

Ảnh minh họa.

 

Đối tượng tác động của tội phạm này là các loại tiền đang được phép lưu hành ở Việt Nam gồm: tiền Việt Nam (các loại mệnh giá); ngoại tệ đang được lưu hành và có giá trị thanh toán tại Việt Nam. Làm giả các loại giấy tờ có giá khác không thuộc phạm vi của tội này.

Hậu quả nguy hiểm trực tiếp của tội phạm này là những thiệt hại về kinh tế cho những người bị lừa; hậu quả gián tiếp nguy hiểm hơn là sự phá hoại nền kinh tế, làm mất an ninh kinh tế, nên trong thời kỳ đầu BLHS 1985 và BLHS 1999 còn coi đây là một trong số các tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia.

Làm tiền giả là hành vi vẽ, sao chép, chụp hoặc bằng các thủ đoạn khác để làm ra tiền giả. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ quá trình hoặc có thể chỉ là một công đoạn của quá trình đó. Mức độ giống tiền thật không ảnh hưởng đến việc định tội.

Tàng trữ tiền giả là hành vi cất giữ trái phép trong nhà, trong người hoặc ở một nơi nào đó (như cơ sở kinh doanh, nhà ở, phòng làm việc hoặc bất kể địa điểm nào).

Vận chuyển tiền giả là hành vi chuyển tiền giả từ địa điểm này đến địa điểm khác trái với quy định của pháp luật. Hành vi này có thể được thực hiện bằng bất kì hình thức nào như mang theo người, chuyển qua đường bưu điện, tàu hỏa, máy bay…

Hành vi lưu hành tiền giả, là hành vi mua đi bán lại các đối tượng đó dưới bất kì hình thức nào như mua bán theo nghĩa thông thường, trao đổi, thanh toán bằng tiền giả…

Lỗi của người phạm tội là cố ý, nghĩa là biết là tiền giả nhưng vẫn thực hiện các hành vi phạm tội kể trên. Nếu vẽ, chép, sao chụp một vài tờ tiền giả để làm kỷ niệm  (mà không có mục đích lưu hành) thì không phạm tội này.

Điều 207 BLHS không quy định giới hạn tối thiểu mệnh giá ghi trên tiền giả tương đương giá trị tiền thật là bao nhiêu để truy cứu TNHS, nên tiền giả có giá trị tương đương tiền thật dưới 5 triệu đồng thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm; từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; từ 50 triệu đồng trở lên bị phạt tù từ 10 đến 20 năm.

 

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Thanh Đạt