Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH và diễn tập phương án chữa cháy năm 2018 cho CBCNV Truyền tải điện Quảng Bình

266

Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp trên cả nước trong những tháng đầu năm 2018 và nhằm nâng cao khả năng xử lý cũng như góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ và sự cố tai nạn xảy ra.Truyền tải điện Quảng Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH và diễn tập phương án chữa cháy năm 2018 cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong thời gian 02 ngày từ 11/4 – 12/4/2018.

Tại lớp huấn luyện, CBCNV Truyền tải Điện Quảng Bình đã được phổ biến các văn bản về Luật PCCC, Luật PCCC sửa đổi và bổ sung; các Nghị định, Thông tư và văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.Trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ. Thực hành các kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH như: Quy trình xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở; hướng dẫn sử dụng các hệ thống PCCC cũng như các phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở (chăn chiên chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy ngoài nhà…). Huấn luyện kỹ năng CNCH đối với các sự cố, tai nạn thường gặp (các biện pháp di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu, thả nạn nhân từ trên cao bằng dây, tự cứu mình bằng dây…). Từng CBCNV đã được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH.

 

CBCNV thực hành các kỹ năng về PCCC&CNCH

Sau phần học lý thuyết và thực hành các kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH là phần phối hợp diễn tập phương án chữa cháy giữa hai lực lượng. Với giả định tình huống xảy ra sự cố cháy, nổ trạm biến áp: Sau khi phát hiện sự cố cháy, nổ lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai các biện pháp chữa cháy theo phương án chữa cháy, đồng thời khẩn trương thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động lực lượng cùng phương tiện kịp thời có mặt tại hiện trường, tiếp cận, triển khai công tác chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và sau 20 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cuối buổi diễn tập, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cùng Truyền tải điện Quảng Bình nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá buổi diễn tập nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng yêu cầuđề ra; lực lượng chữa cháy cơ sở đã thực hiện đúng nhiệm vụ theo phương án đã được phê duyệt, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy nhanh chóng, hiệu quả.

Với việc chủ động trong công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH định kỳ hàng năm, đã giúp cho Truyền tải điện Quảng Bình trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể gây ra cháy, nổ, không để xảy ra sự cố cháy, nổ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn, liên tục cho hệ thống lưới điện truyền tải do đơn vị quản lý.

 Xuân Khánh – Hoàng Nam