Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa

784

Ngày 21/8/2019, đoàn công tác của Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm trường THCS Hương Hóa và thôn Tân Đức với sự tham gia của đông đảo thầy cô giáo, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Tại các điểm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các tuyên truyền viên của Công an tỉnh đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, trọng tâm liên quan đến ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Kết hợp truyền đạt, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng, biện pháp tự phòng, chống ma túy; luật an toàn giao thông và các kiến thức khi tham gia giao thông với trao đổi, xem phim, ảnh, pano apphích, hỏi đáp kiến thức về pháp luật nhằm giúp cán bộ giáo viên, học sinh và bà con nhân dân nâng cao hiểu biết và ý thức tự phòng, tránh, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cũng trong buổi tuyên truyền, Trường THCS Hương Hóa và Nhân dân thôn Tân Đức, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức cho giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn ký cam kết chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nội quy và các quy định của nhà trường. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản chung, không để xảy ra trộm cắp, cháy nổ và các tệ nạn xã hội khác. Xây dựng tình làng nghĩa xóm, môi trường học đường thân thiện, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống…

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn hết sức quan tâm. Cũng từ công tác phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp người dân trên địa bàn có ý thức, trách nhiệm hơn với chính mình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm…Nhờ đó đã góp phần phòng, ngừa, ngăn chặn và hạn chế các loại tội phạm, đảm bảo tốt TTATGT, xây dựng xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa ngày một đổi mới đi lên, phấn đấu xây dựng địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

TH

Một số hình ảnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật tại điểm Trường THCS Hương Hóa và thôn Tân Đức:

 

Tuyên truyền và ký cam kết tại Trường THCS Hương Hóa

Người dân thôn Tân Đức, xã Hương Hóa ký cam kết chấp hành pháp luật.