Tổ công tác tăng cường Minh Hóa: Một ngày phối hợp thu hồi nhiều vũ khí và pháo

893

Trong ngày 04/12/2021, Tổ công tác tăng cường của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Yên Hóa vận động giao nộp 01 khẩu súng cồn, phối hợp với Công an xã Hóa Sơn vận động giao nộp 01 khẩu súng kíp. Cùng ngày, Tổ công tác phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt vận động giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ, loại 36 quả.

Vận động Nhân dân giao nộp 01 súng kíp

Vận động Nhân dân giao nộp 01 súng cồn

Vận động Nhân dân giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ

Kết quả bước đầu đã thể hiện nỗ lực của lực lượng tăng cường về cơ sở trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo./.

Hạnh Anh