TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Khi thông báo hoặc tố giác tội phạm, bạn đọc vui lòng cung cấp các thông tin về thời gian (ngày, giờ), địa điểm, nội dung tin báo, tố giác; mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể); thông tin về những người chứng kiến (nếu có thể). Những nội dung thông tin không phù hợp sẽ tự động bị hủy bỏ.

 

Các thông tin này sẽ được giữ bí mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm của cơ quan Công an.

 

Sau khi nhập thông tin hoàn tất, nhấn GỬI ở bên dưới!

 

Cảm ơn sự hợp tác của bạn!