Tổng kết chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

677

Ngày 28/9, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức tổng kết chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị

Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức tổng kết chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra, không để hình thành điểm nóng và bị động, bất ngờ. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân được chú trọng, đa dạng hóa về hình thức hiệu quả hoạt động. Vì vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác, truy bắt tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, trong đó, nhiều mô hình điển hình đã được nhân rộng trên toàn quốc. Công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đã đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đánh bạc, sử dụng công nghệ cao… và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác với tỷ lệ, điều tra, khám phá án đạt cao. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu: Ban chỉ đạo 138 các địa phương, các sở, ngành cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp liên ngành một cách chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt, là nắm chắc diễn biến, đánh giá, dự báo sát, đúng về tình hình tội phạm để chủ động phương án phòng ngừa, đấu tranh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và truy tố, xét xử một cách nghiêm minh, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì, nâng cao hệ thống phối hợp với các lượng chức năng của nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm. Dịp này, 16 tập thể và 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                                                                      Việt  Hùng