Tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

263

Ngày 11/01, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam-Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần – kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và chuyên sâu theo từng lĩnh vực; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh được chú trọng, tăng cường quản lý cán bộ, chủ động phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ sai phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Điều lệ Đảng, Điều lệnh CAND trong đảng viên, CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu. Năm 2022 là năm hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp, vì vậy, cấp ủy đảng và UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, chương trình công tác của Công an tỉnh, các đảng ủy, chi ủy cơ sở chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ đầu và tại cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021
Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 14 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 04 tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 đảng bộ, chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy khen thưởng trong công tác công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và 14 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng đảng 5 năm (2017-2021).

                                                                                                                        VH