Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

6029

   Ngày 26/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020
Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 tại hội nghị

  Năm 2019, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ban chỉ đạo 138 các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào an ninh tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương; giải quyết kịp thời những khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp nảy sinh ở cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, đẩy lùi; lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được củng cố, tăng cường; công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước đi vào chiều sâu, niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ các tập thể
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao Bằng khen các tập thể và cá nhân
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tổ chức quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về “Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Thường xuyên nắm chắc tình hình, đổi mới các mặt công tác, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Căn cứ vào tình hình cụ thể ở từng địa bàn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cũng cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, toàn tỉnh có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Công an tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 và số 09 của Bộ Công an.

Việt Hùng