Tổng kết Đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020

147

Ngày 19-1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020. Đồng chí Hồ An Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh cùng tham dự.

Hội nghị tổng kết Đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đề án bảo đảm an ninh du lịch tỉnh, sau 4 năm thực hiện, đề án đã đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần đưa du lịch tăng trưởng. Tình hình ANCT, TTATXH ở các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư và kinh doanh du lịch. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền; gần 90 lớp tập huấn về công tác đảm bảo ANTT, an ninh du lịch. Tổ chức trên 350 đợt tuyên truyền tại các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Hướng dẫn cho trên 6.700 tổ chức, cá nhân thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Bên cạnh đó, việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn đã được tăng cường góp phần ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại nhất định về nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân đối với phát triển du lịch bền vững; về công tác quy hoạch hạ tầng các khu du lịch; một số đối tượng cực đoan có các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến tình hình ANTT; thói quen, ý thức chấp hành ANTT trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế.

Đồng chí Hồ An Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả, kinh nghiệm mà tỉnh Quảng Bình đạt được sau 4 năm triển khai đề án đảm bảo an ninh du lịch. Khẳng định về tiềm năng và vai trò của du lịch trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh du lịch; tăng cường phòng chống dịch covid – 19; chủ động nắm bắt và xử lý tốt các vấn đề nổi lên về ANTT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý du lịch; nâng cao chất lượng đội ngũ làm du lịch; phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của lực lượng chức năng, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Bình an toàn, thân thiện trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, 3 tập thể, 6 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020.

Trần Tuấn