Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2017 – 2020

286

Ngày 06/01/2021, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Tại điểm cầu  Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc công an tỉnh, bà Châu Thị Định – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Những năm qua, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW, có vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa bàn dân cư. Đã phát huy được vai trò, đóng góp của 2 ngành trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp được Hội LHPN và lực lượng Công an các cấp duy trì thường xuyên, hình thức phối hợp phong phú, đa dạng nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình. Tổ chức các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ về tính nêu gương, kiến thức quản lý, giáo dục con em từ đó thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đặc thù. Trên cơ sở những vấn đề nổi lên trong xã hội, hai ngành đã kịp thời tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, định hướng cho tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, định hướng cho tổ chức hội các cấp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thời gian tới, cần tiếp tục cụ thể hóa hoạt động phối hợp thực hiện NQLT 01/TW với Bộ Công an để triển khai sâu một số hoạt động tuyên truyền giáo dục và hỗ trợ đối với phụ nữ trong trại giam, trẻ em trong trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Chú trọng việc duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là những tụ điểm nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, cần nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện từng địa phương, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu phát sinh tội phạm từ gia đình.

Lan Phương