Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019

2425

Sáng ngày 03/01/2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu được đẩy mạnh, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở các cấp được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tuy vậy, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở một số nội dung và một số cơ sở còn hạn chế; phối hợp giữa các ban ngành trong đề xuất, đối sách giải quyết các vụ việc phức tạp còn lúng túng, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có mặt còn hạn chế…

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh năm 2018, hội nghị đã tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

 

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham dự tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP – AN giai đoạn 2016 – 2020. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là các địa bàn phức tạp; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và của tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm các Hiệp định, Nghị định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền, vùng biển. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Củng cố, giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận trong đảng bộ, lòng tin của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh; quản lý chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các lực  lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

 

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2018

Dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng