Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 khối ANND

209

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Khối ANND đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021; Đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong công tác, suy tôn các đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, ” Đơn vị Quyết thắng”, “Cờ thi đua của Bộ Công an”, “Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Hội nghị cũng đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng, Phó khối thi đua năm 2022.

Ngô Quang Văn