Những vấn đề cần nắm vững khi tiến hành thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng

Trong những năm qua, ở Đảng bộ Công an tỉnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được các cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra hai cấp của Đảng bộ quan tâm thực hiện và đã được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt là công tác thẩm tra, xác minh chất lượng không cao, dẫn đến các kết luận kiểm tra thiếu thuyết phục, lúng túng trong khâu xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. 

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Năm 2017, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực có xu hướng gia tăng, khó kiểm soát, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, xuất hiện nhiều loại ma túy mới; việc sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng mạnh. Vùng Tam giác vàng trở thành trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp của thế giới, tác động trực tiếp đến tình hình ma túy khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tìm hiểu một số vấn đề về phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ, một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia – 2002). Vì vậy, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Nói đi đôi với làm là một nội dung đạo đức truyền thống của dân tộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình với phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy Ban an toàn giao thông quốc gia, Cục CSGT và Lãnh đạo Công an tỉnh, quán triệt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” trên từng lĩnh vực công tác gắn liền với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, CBCS phòng CSGT đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo TTATGT vừa mang tầm chiến lược, lâu dài, vừa mang tính chiến thuật, chuyên sâu, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần đảm bảo tốt tình hình TTATXH và TTATGT, kiềm chế TNGT.

Kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Công an thị xã Ba Đồn

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Công an Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 62 KH/CATX, ngày 12/10/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) học tập quán triệt sâu sắc các nội dung của chỉ thị với mục đích đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc hàng ngày của mỗi CBCS  đơn vị bằng những hành động, lời nói, việc làm thiết thực.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch

Xác định phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Bố Trạch đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Công an nhân dân là bộ phận trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác quản lý Nhà nước, trong đó có công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân liên quan trực tiếp đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Cùng với công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, công tác cải cách hành chính ở Công an huyện Bố Trạch được đặt ra là một yêu cầu cấp thiết và xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm, đột phá. Với ý nghĩa đó, những năm qua công tác cải cách hành chính ở Công an huyện Bố Trạch đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và người Công an kiểu mẫu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong suốt 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, Cấp uỷ, Chỉ huy phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27) Công an tỉnh Quảng Bình không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân cho cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của phòng Cảnh sát cơ động

Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với chủ đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được xác định đây là Cuộc vận động quan trọng mang tính thực tiễn sâu sắc, trong thời điểm hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đẫy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Nhà nước đã giao trách nhiệm cơ quan chức năng tiến hành công tác quản lý TTATGT trên cơ sở các quy định của pháp luật. Trong đó, việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về TTATGT là một công tác quan trọng, có vai trò to lớn trong việc cưỡng chế, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT), đảm bảo TTATGT.

Trang 1 trên 1112345...10...Trang cuối »

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Hội phụ nữ Công an tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2021

Hội phụ nữ Công an tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2017, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đu “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.Đây là phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người phụ nữ Công an Quảng Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những cách làm hay, việc làm tốt của các hội viên là những chiến sỹ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu của toàn lực lượng, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội của toàn tỉnh…
Đại diện các tổ chức hội Cơ sở đã ký kết vào bản giao ước thi đua với 3 nội dung chính, đó là: Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững…

Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 (Khóa XII)   

Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 (Khóa XII)  

Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Phòng chống bạo lực học đường và vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong tình hình hiện nay.

Phòng chống bạo lực học đường và vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong tình hình hiện nay.

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm   

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm  

CHIẾC CẦU NỐI GIỮA CÔNG AN VỚI NHÂN DÂN

CHIẾC CẦU NỐI GIỮA CÔNG AN VỚI NHÂN DÂN

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý VK, VLN, CCHT tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý VK, VLN, CCHT tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị khóa 78 và khóa 79  tại Công an tỉnh Quảng Bình

Bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị khóa 78 và khóa 79 tại Công an tỉnh Quảng Bình