Trao kinh phí hỗ trợ chiến sỹ CAND có hoàn cảnh khó khăn  

313

Ngày 25-3, Công an tỉnh đã có hoạt động trao kinh phí hỗ trợ 22 đồng chí chiến sỹ nghĩa vụ CAND có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi trao kinh phí hỗ trợ.

Qua công tác rà soát đối với 100 đồng chí, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ, Ban giám đốc Công an tỉnh để trợ cấp đối với 22 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ huy Phòng PX01 trao các suất quà hỗ trợ  các trường hợp khó khăn.
Chỉ huy Phòng PX01 trao kinh phí hỗ trợ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền hỗ trợ dành cho các chiến sỹ nghĩa vụ quân sự CAND có hoàn cảnh khó khăn tuy không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm, động viên của Ban giám đốc, lãnh đạo Công an tỉnh để mỗi mỗi chiến sỹ nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện tốt hơn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự CAND.

Trần Tuấn