Triển khai Đề án của UBND, Kế hoạch của Công an tỉnh về đảm bảo an ninh du lịch

63

Sáng ngày 17/4/2018, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức họp triển khai Đề án của UBND, Kế hoạch của Công an tỉnh về đảm bảo An ninh Du lịch trên địa bàn Quảng Bình.

 

Công an tỉnh họp triển khai Đề án đảm bảo an ninh du lịch

Năm 2017, công tác bảo đảm an toàn văn minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, được Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh đặc biệt quan tâm với nhiều biện pháp, phương án đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp tích cực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, góp phần đưa du lịch tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Để thực hiện tốt đề án đảm bảo an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020, lực lượng công an huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường dẫn đến khu du lịch, làm tốt công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh, văn hoá, an toàn của du lịch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở các điểm, khu du lịch. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm an toàn về ANTT, các mô hình Tổ tự quản dịch vụ kinh doanh và phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh khu du lịch”. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng lễ hội, du lịch đông người để trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan.

Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh trong mùa du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, trong mùa du lịch năm 2018 cần thực hiện tốt như: Tiếp tục xây dựng và bổ sung triển khai thêm một số phương án về đảm bảo ANTT, ATGT trên các tuyến đường vào các khu, điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến Quảng Bình, triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhất là hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra; các cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo ANTT lễ hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng không để tình huống bất ngờ xảy ra. Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách cũng như các hoạt động của lễ hội trên địa bàn tỉnh nhà.

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng